لیست قیمت نرم افزار آژانس تاکسي تلفني - چاپار( تاکسي سرويس ، پيک موتوري )
تغییر رنگ
رنگ تم
رنگ بدنه

حالت قالب

تعرفه - قیمت نرم افزار آژانس تاکسی تلفنی

نسخه کامل شامل امکانات زیر می باشد :

ثبت اطلاعات مشترکین ، راننده ها و مقصد ها .

حسابداری : محاسبه حساب مشترکین ، پورسانت راننده ها و هزینه های مشترکین .

پشتیبانی کامل از کالر آی دی ، ثبت لیست تماس ها ، سرویس دهی به محض .

تمدید کلیه خدمات قرارداد در سالهای آتی20% رقم قرارداد خواهد بود .

مشاوره فنی و اجرائی با مدیر پروژه در هر مرحله میسر است .

پس از شروع پروژه گرافیست، برنامه نویس و اپراتور بطور مجزا معرفی خواهند شد .

منبع محاسبات اجرای پروژه ها هر روز هفته بغیر از پنج شنبه ها و جمعه ها و روزهای تعطیل رسمی خواهد بود .

تضمین عملکردصحیح کلیه امکانات و سایت تحویلی تا یکسال از تاریخ عقد توافقنامه از تعهدات فرزانگان خواهد بود.


تعرفه طراحی سایت- قیمت طراحی سایت

موارد و خدمات فرازنگان با توجه به نکات زیر صورت می گیرد :

تمامی استانداردهای گوگل و قوانین SEO رعایت خواهد شد .

سورس کامل پروژه همزمان با تسویه حساب به خریدار تحویل خواهد شد .

در انتهای کار،مالکیت دامنه و پنل بنام خریدار بروزرسانی خواهد شد .

تمدید کلیه خدمات قرارداد در سالهای آتی20% رقم قرارداد خواهد بود .

مشاوره فنی و اجرائی با مدیر پروژه در هر مرحله میسر است .

پس از شروع پروژه گرافیست، برنامه نویس و اپراتور بطور مجزا معرفی خواهند شد .

منبع محاسبات اجرای پروژه ها هر روز هفته بغیر از پنج شنبه ها و جمعه ها و روزهای تعطیل رسمی خواهد بود .

تضمین عملکردصحیح کلیه امکانات و سایت تحویلی تا یکسال از تاریخ عقد توافقنامه از تعهدات فرزانگان خواهد بود.


هزینه و تعرفه قیمت ها

تعرفه طراحی نرم افزار

موارد و خدمات فرازنگان با توجه به نکات زیر صورت می گیرد :

آموزش استفاده از نرم افزار ها رایگان می باشد.

سورس کامل پروژه همزمان با تسویه حساب به خریدار تحویل خواهد شد .

پشتیبانی سیستم های تحت ویندوز 6 ماه رایگان می باشد.

کلیه مشکلات فنی و ناشی از خطای برنامه نویسی از سمت این شرکت تا 1 سال رایگان می باشد

مشاوره فنی و اجرائی با مدیر پروژه در هر مرحله میسر است .

هزینه برنامه نویسی با توجه شرایط و موارد خاص متغییر است و می تواند کاهش یا افزایش یابد.

منبع محاسبات اجرای پروژه ها هر روز هفته بغیر از پنج شنبه ها و جمعه ها و روزهای تعطیل رسمی خواهد بود .

هزینه پشتیبانی سیستم برای بازه 12 ماهه و 20% قیمت کل پروژه به اضافه تورم هر سال می باشد.

برآورد هزینه کامل یک نرم افزار پس از بررسی تیم فنی از نظر امکانات، نفرات، محل اجرا و در نهایت مهندسی نرم افزار بدست می آید.


هزینه و تعرفه قیمت ها